ที่ตั้งบริษัท SiS / ศูนย์บริการ / ศูนย์ขายอะไหล่

  ที่ตั้งบริษัท SiS / ศูนย์บริการ / ศูนย์ขายอะไหล่
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2640-3000  แฟ็กซ์. 0-2640-3780   แผนที่
ศูนย์บริการและอะไหล่
ที่ตั้ง : 33/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ : 02-640-3001

HTC Care (IT Mall)
เลขที่ 1, 3, 5, 7 อาคารศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 4E75 ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2640-3399

SiS Service Center (IT Mall)
เลขที่ 5 อาคารศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 26 ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2640-3000 ต่อ 4004 , 4014
  ที่ตั้งคลังสินค้า
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : 33/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ : 02-640-3001   แผนที่

  ที่ตั้งศูนย์บริการ (พันธ์ทิพย์)
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
604/3 อาคาร พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ห้องเลขที่ 11-26 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 02-640-3000 Ext.4003    แผนที่
  ที่ตั้งศูนย์บริการ (เชียงใหม่)
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
244 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1901-3   แผนที่
HTC Care (เชียงใหม่)
ชั้น 3 Central Airport Plaza ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 053-202300, 053-202007