เช็คได้จากตรงนี้ครับ

เลข EMS Tracking Numbers เพื่อตรวจสอบสถานะสิ่งของ

วันที่ 4/5/55

ร้านเกษมพาณิช (พนมสารคาม) EI491727635TH

วันที่ 8/5/55

คุณ ศศิภา (ธาตุพนม) EJ112781029TH

10/5/55

คุณ สราวุธ (วิเศษชัยชาญ) EI491729319TH

คุณ บุญยิ่ง (นราธิวาส) EI491729407TH

11/5/55

คุณ โชคชัย (สระบุรี) EI491729795TH

18/5/55

คุณประชา (ธาตุพนม) EI491732145TH

19/5/55

คุณ นิศาชล (เชียงคาน) EJ112924411TH

22/5/55

คุณ รุ่งศิลป์ (น่าน) EJ112982771TH

คุณ พงศ์พิพัตน์ (บางพลี) EJ112982785TH
23/5/55

คุณ เจนจิรา (คอนเขื่อง) EJ113603033TH

24/5/55

คุณ ศุภราภรณ์ (ปัตตานี) EJ113620601TH

28/5/55

คุณ ลลิตา (ระยอง) EJ113623435TH

30/5/55

คุณ พรชัย (อ่างทอง) EJ113608061TH

2/6/55

ร้านไอที เทเลคอม (ดงมะไฟ) EJ112818143TH

5/6/55

กนิษฐา (ราชบุรี) EJ112934042TH

รัฐภาคย์ (มุกดาหาร) EJ112934056TH

6/6/55

คุณ เทวินทร์ (ไชยา) EJ112820155TH

7/6/55

ร้านดีโมบาย (ร้อยเอ็ด) EI491736990TH

คุณ สมาน (ยะลา) EI491737006TH

คุณ ประสาน (จันทบุรี) EI491737085TH

8/6/55

คุณ รัฐศาศตร์ (นครราชสีมา) EJ112822182TH