เวอร์ชั่น นี้เป็น iOS 5 beta 7 Build 9a5313e รายละเอียดการอัพเดท

ยังเน้นการเชื่อมต่อ หรือ Sync กับ Mac OS X ผ่าน Wi-Fi ที่ต้องทำงาน

ร่วมกับ iTunes 10.5 beta 7 และมาพร้อม Xcode 4.2 preview 7 ด้วย

ฟีเจอร์หลักๆ ที่ทำการอัพเดทก็คือ

  • Notification Center
  • Twitter integration
  • Newsstand
  • iCloud support