รองรับ ตามนี้ครับ
1. กรณี 2G (ระบบ GSM/EDGE/GPRS)
เครื่อข่ายในเมืองไทย ใช้ 2 ความถี่ดังนี้
+ AIS GSM ใช้ 900 MHz
+ DTAC , True Move , GSM1800 ใช้ 1800 MHz

รุ่น Model
- iPhone 3GS รองรับ GSM 850,900,1800,1900
- iPhone 4 รองรับ GSM 850,900,1800,1900
- iPAD รองรับ GSM 850,900,1800,1900
- สรุปคือ ทั้ง iPhone , iPad ใช้ 2G EDGE GPRS ได้ทั่วโลก

2. กรณี 3G
+ เครือข่ายเมืองไทย ให้บริการ 3G ที่ความถี่ ดังนี้
+ AIS ใช้ 900 MHz
+ DTAC , True Move ใช้ 850 MHz
+ TOT3G ใช้ 1900 MHz ( iMobile3Gx , 365 , IEC, iKool )

รุ่น Model
- iPhone 3GS รองรับ 3G ที่ 850,1900,2100
- iPhone 4 รองรับ 3G ที่ 850,900,1900,2100
- iPAD รองรับ 3G ที่ 850,1900,2100