สตีเฟน พอล “สตีฟ” จอบส์ (เกิด 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ลาก่อน Steve Jobs